Arbejdsmiljø

Guldfeldt Tømrer - Murer A/S prioriterer at have et sundt arbejdsmiljø og et højt niveau af sikkerhedsforebyggelse. Vi sikrer, at ingen af virksomhedens ansatte udsættes for risici eller skader, der kunne være undgået ved omtanke og indgriben gennem det løbende, forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

 

Vores miljø- og sikkerhedspolitik siger, at medarbejderne udelukkende må anvende godkendte materialer, stoffer, værktøj og øvrigt udstyr - samt kun udføre arbejdsopgaver, der ligger inden for lovgivningens rammer. Arbejdet med sikkerhed og arbejdsmiljø koordineres af arbejdsmiljøudvalget, og de står i samarbejde med ledelsen for at udføre APV og registrere nærvedulykker på alle virksomhedens byggepladser.

 

Alle vores medarbejdere medvirker aktivt til at opretholde det høje sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige niveau, da vi opfordrer dem til at komme med forbedringsforslag. Derudover er medarbejderne gode til at gøre opmærksom på evt. fejl eller manglende sikkerhedsforanstaltninger inden, der opstår farlige situationer.

 

Hos Guldfeldt Tømrer - Murer A/S handler det derfor ikke kun om at overholde lovgivningen, men om at gå skridtet videre, så vores arbejdsmiljø og sikkerhed ligger over de krav, lovgivningen foreskriver. Vi mener, det er vigtigt, at vores medarbejdere kender til den nyeste lovgivning inden for arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet. Vi sørger derfor hele tiden for at holde vores medarbejdere opdateret med den nyeste viden, så de altid er i stand til at handle på sikker og forsvarlig vis, når de er ude på byggepladserne.

IMG_1798.JPG

GULDFELDT TØMRER - MURER A/S

   ·   NORDRE RINGVEJ 24   ·    5700 SVENDBORG   ·   Telefon 6221 0662   ·   Mail os her   ·  CVR: 28691904